TURVALLISUUS

“Tuuliraja tapahtumalle on 6m/s, tätä kovemmassa kelissä ei ole turvallista olla suuri määrä aluksia lähellä toisiaan.

Myös riskit ankkurien luistamisesta ja täten alusten yhteentörmäyksestä tai ankkurin luistaminen merenalaisten kaapelien päälle kasvavat. Force Majoure.” 

COVID 19

Noudata THL ohjeita

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus

Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uusien virusmuunnosten leviämistä.

 1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
 2. Minimoi kontaktit ja muista yli 2 metrin turvaväli.
 3. Pese kädet, yski hihaan.
 4. Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä.
 5. Pidä Koronavilkku päällä ja noudata sen ohjeita.
 6. Ota rokote, kun vuorosi tulee.
 1. OMA VENE / CHARTER VENE EHDOT:

Saapuessasi rajatulle tapahtuma-alueelle hyväksyt seuraavat ehdot: 

– Sitoudun noudattamaan hyvää merimiestapaa sekä muistutan itseäni päällikön vastuusta.

– Noudatan järjestäjän paikan päällä antamia sekä ennakkoon ilmoitetuista ohjeista, jotka löydät osotteista:

www.helsinkikelluu.fi/ohjeet

Instagram @helsinkikelluu 

Facebook @helsinkikelluu

– Huolimattomuudesta tai vaaratilanteen aiheuttamisesta itselleen, muille tai ympäristölle, sekä muu hyvä merimies -tavan vastainen käytös voi johtaa henkilön tai veneen poistamiseen tapahtuma-alueelta.

– HUOM! Tapahtuma alueen ulkopuolella on merenpohjassa kaapeleita ja putkia. Älkää ankkuroiko kaapeleiden ja putkien päälle.

– Veneessä tulee olla lain vaatimat katsastus varusteet ja veneen tulee olla tarvittaessa rekisteröity (yli 5.5m tai yli 15kw)

– Veneessä saa olla maksimissaan rekisteriin merkitty henkilömäärä, sekä veneen rekisteriote tulee olla veneessä mukana.

– Päällikkö vastaa muun muassa vesikulkuneuvon kulusta, turvallisuudesta sekä varusteista ja niiden käytöstä. 

– Päällikkö vastaa myös siitä, ettei vesikulkuneuvon käytöstä aiheudu vaara, haittaa tai häiriötä kenellekään, mukaan lukien ympäristölle.

 1. CHARTER VENE EHDOT

Sama kuin edellä, sekä lisäksi vuokralainen on vastuussa omansa ja vieraiden huolimattomuudella ja piittaamattomuudella aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista, mitkä olisi voitu välttää hyvän käytöksen mukaisella toiminnalla ja huolellisuudella.

Matkustajan on noudatettava aluksen päällystön, henkilökunnan tai viranomaisten matkan aikana antamia ohjeita ja määräyksiä, sekä kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.

Matkustaja ei saa käyttäytymisellään häiritä muita matkustajia tai aluksen navigointia. Jos matkustaja laiminlyö velvollisuutensa olennaisesti, esimerkiksi päihtymisellä tai häiriköinnillä, voidaan hänen matkalle lähtönsä aluksen päällikön harkinnan mukaan evätä, tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen.

Matkustaja on vastuussa kaikista vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään on aiheuttanut rahdinottajalle tai kolmansille osapuolille. Rahdinottaja ei ole velvollinen korvaamaan sellaista omaisuutta, kuten rahaa, arvopapereita tai muuta erityisen arvokasta omaisuutta, jota yhtiö ei ole ottanut säilytettäväkseen. Rahdinottaja vapauttaa lisäksi itsensä vastuusta, joka koskee matkustajan henkilö- ja viivästysvahinkoa ajalta, joka on kulunut ennen matkustajan saapumista alukseen tai hänen poistuttuaan siitä. Matkustajalla on merilain mukainen omavastuu vahingosta ja viivästymisestä. Rahdinottajan sopimusehtojen mukainen vastuu alkaa matkustajan saavuttua alukseen ja loppuu matkustajan lähtiessä aluksesta.

Varausmaksuna veloitamme 100% kokonaishinnasta.

 1. VESIBUSSI KANSIPAIKKA EHDOT

Laivabaari tarjoilee täysin anniskeluoikeuksin virkistäviä virvokkeita lisämaksua vastaan koko risteilyn ajan. Omat juomat kielletty.

Matkustajan on noudatettava aluksen päällystön, henkilökunnan tai viranomaisten matkan aikana antamia ohjeita ja määräyksiä, sekä kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.

Matkustaja ei saa käyttäytymisellään häiritä muita matkustajia tai aluksen navigointia. Jos matkustaja laiminlyö velvollisuutensa olennaisesti, esimerkiksi päihtymisellä tai häiriköinnillä, voidaan hänen matkalle lähtönsä aluksen päällikön harkinnan mukaan evätä, tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen.

Matkustaja on vastuussa kaikista vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään on aiheuttanut rahdinottajalle tai kolmansille osapuolille. Rahdinottaja ei ole velvollinen korvaamaan sellaista omaisuutta, kuten rahaa, arvopapereita tai muuta erityisen arvokasta omaisuutta, jota yhtiö ei ole ottanut säilytettäväkseen. Rahdinottaja vapauttaa lisäksi itsensä vastuusta, joka koskee matkustajan henkilö- ja viivästysvahinkoa ajalta, joka on kulunut ennen matkustajan saapumista alukseen tai hänen poistuttuaan siitä. Matkustajalla on merilain mukainen omavastuu vahingosta ja viivästymisestä. Rahdinottajan sopimusehtojen mukainen vastuu alkaa matkustajan saavuttua alukseen ja loppuu matkustajan lähtiessä aluksesta.

Risteilyn ikäraja on K-18.

ITÄMEREN ROSKAAMISESTA LANGETAAN TAPAUSKOHTAINEN SAKKO TAI RANGAISTUS #PIDÄSAARISTOSIISTINÄ #ITAMERI #HELSINKIKELLUU

 1. OMA VENE / CHARTER VENE EHDOT:

Saapuessasi punaisin poijuin rajatulle tapahtuma-alueelle hyväksyt seuraavat ehdot: 

– Helsinki Kelluu vesialueella ja tapahtumassa pätee vesiliikennelaki

– Sitoudun noudattamaan hyvää merimiestapaa sekä muistutan itseäni sekä muita päälliköitä päällikön vastuusta sekä matkustajia omasta sekä muiden turvallisuudesta.

– Noudatan järjestäjän paikan päällä antamia sekä ennakkoon ilmoitetuista ohjeista, jotka löydät tästä sekä osoitteista:

www.helsinkikelluu.fi/ohjeet

Instagram @helsinkikelluu 

Facebook @helsinkikelluu

– Huolimattomuudesta tai vaaratilanteen aiheuttamisesta itselleen, muille tai ympäristölle, sekä muu hyvä merimies -tavan vastainen käytös voi johtaa henkilön tai veneen poistamiseen tapahtuma-alueelta.

– HUOM! Tapahtuma alueen ulkopuolella on merenpohjassa kaapeleita ja putkia. Älkää ankkuroiko kaapeleiden ja putkien päälle.

– Veneessä tulee olla lain vaatimat katsastus varusteet ja veneen tulee olla tarvittaessa rekisteröity (yli 5.5m tai yli 15kw)

– Veneessä saa olla maksimissaan rekisteriin merkitty henkilömäärä, sekä veneen rekisteriote tulee olla veneessä mukana.

– Päällikkö vastaa muun muassa vesikulkuneuvon kulusta, turvallisuudesta sekä varusteista ja niiden käytöstä. 

– Päällikkö vastaa myös siitä, ettei vesikulkuneuvon käytöstä aiheudu vaara, haittaa tai häiriötä kenellekään, mukaan lukien ympäristölle.

CHARTER VENE EHDOT

Vesiliikennelaki 782/2019

“2 § Vesikulkuneuvon käyttö vuokraveneenä

Jos vesikulkuneuvoa käytetään vuokraveneenä tulonhankkimistarkoituksessa korvausta vastaan, vuokravenetoimintaan sovelletaan merilakia.”

Jos vuokravene on vuokrattu kotimaanliikenteeseen vesikulkuneuvon käytön tai sillä liikkumisen koulutukseen tai vapaaehtoiseen meripelastustoimintaan liittyvään koulutukseen sovelletaan kuitenkin tätä lakia.

vuokralainen on vastuussa omansa ja vieraiden huolimattomuudella ja piittaamattomuudella aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista, mitkä olisi voitu välttää hyvän käytöksen mukaisella toiminnalla ja huolellisuudella.

Matkustajan on noudatettava aluksen päällystön, henkilökunnan tai viranomaisten matkan aikana antamia ohjeita ja määräyksiä, sekä kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.

Matkustaja ei saa käyttäytymisellään häiritä muita matkustajia tai aluksen navigointia. Jos matkustaja laiminlyö velvollisuutensa olennaisesti, esimerkiksi päihtymisellä tai häiriköinnillä, voidaan hänen matkalle lähtönsä aluksen päällikön harkinnan mukaan evätä, tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen.

Matkustaja on vastuussa kaikista vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään on aiheuttanut rahdinottajalle tai kolmansille osapuolille. Rahdinottaja ei ole velvollinen korvaamaan sellaista omaisuutta, kuten rahaa, arvopapereita tai muuta erityisen arvokasta omaisuutta, jota yhtiö ei ole ottanut säilytettäväkseen. Rahdinottaja vapauttaa lisäksi itsensä vastuusta, joka koskee matkustajan henkilö- ja viivästysvahinkoa ajalta, joka on kulunut ennen matkustajan saapumista alukseen tai hänen poistuttuaan siitä. Matkustajalla on merilain mukainen omavastuu vahingosta ja viivästymisestä. Rahdinottajan sopimusehtojen mukainen vastuu alkaa matkustajan saavuttua alukseen ja loppuu matkustajan lähtiessä aluksesta.

Varausmaksuna veloitamme 100% kokonaishinnasta.

 1. VESIBUSSI KANSIPAIKKA EHDOT

Laivabaari tarjoilee täysin anniskeluoikeuksin virkistäviä virvokkeita lisämaksua vastaan koko risteilyn ajan. Omat juomat kielletty.

Matkustajan on noudatettava aluksen päällystön, henkilökunnan tai viranomaisten matkan aikana antamia ohjeita ja määräyksiä, sekä kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.

Matkustaja ei saa käyttäytymisellään häiritä muita matkustajia tai aluksen navigointia. Jos matkustaja laiminlyö velvollisuutensa olennaisesti, esimerkiksi päihtymisellä tai häiriköinnillä, voidaan hänen matkalle lähtönsä aluksen päällikön harkinnan mukaan evätä, tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen.

Matkustaja on vastuussa kaikista vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään on aiheuttanut rahdinottajalle tai kolmansille osapuolille. Rahdinottaja ei ole velvollinen korvaamaan sellaista omaisuutta, kuten rahaa, arvopapereita tai muuta erityisen arvokasta omaisuutta, jota yhtiö ei ole ottanut säilytettäväkseen. Rahdinottaja vapauttaa lisäksi itsensä vastuusta, joka koskee matkustajan henkilö- ja viivästysvahinkoa ajalta, joka on kulunut ennen matkustajan saapumista alukseen tai hänen poistuttuaan siitä. Matkustajalla on merilain mukainen omavastuu vahingosta ja viivästymisestä. Rahdinottajan sopimusehtojen mukainen vastuu alkaa matkustajan saavuttua alukseen ja loppuu matkustajan lähtiessä aluksesta.

Risteilyn ikäraja on K-18.

ITÄMEREN ROSKAAMISESTA LANGETAAN TAPAUSKOHTAINEN SAKKO TAI RANGAISTUS #PIDÄSAARISTOSIISTINÄ #ITAMERI #HELSINKIKELLUU